Voortzetting online lessen Cornelius Haga Lyceum

a.karicAlgemeen nieuws

Foto: Brief gemeentebestuur van Nijmegen 25 oktober 1918, sluiting scholen door Spaanse Griep


As salamoe aleikoem,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Door de huidige coronacrisis heeft de overheid enkele weken geleden besloten de scholen in heel Nederland te laten sluiten. Inmiddels vindt er een versoepeling plaats in de nationale coronamaatregelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat evenementen met minder dan honderd personen binnenkort weer georganiseerd mogen worden, mits de nog strikt geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen in acht worden gehouden.

Ook veel scholen mogen weer beginnen met het geleidelijk openen van de deuren voor het onderwijs. Wegens de overbezetting van veel schoolgebouwen betekent dat echter niet dat alles weer zal zijn zoals voorheen. Scholen zijn in principe vrij om zelf invulling te geven aan de manier waarop ze met de nieuwe situatie omgaan. Ook op het Cornelius Haga Lyceum is vergaderd over hoe de situatie na 2 juni aan te pakken. Daarbij is door onder meer de MR overlegd over mogelijke invullingen van de coronamaatregelen.

Er is vrijwel unaniem besloten dat het niet verstandig is om de school weer te openen. Allereerst is dat vanwege de overbezetting van ons eigen gebouw. Het is niet mogelijk om in een klein gebouw als de onze genoeg afstand van elkaar te houden. Daarnaast voorzagen docenten en ouders problemen en onrust als het huidige ritme, waarbij er dagelijks les wordt gegeven, verstoord zou worden voor slechts enkele weken school (tot aan de zomervakantie). Tot slot is er onder veel ouders, leerlingen en docenten voldoende tevredenheid over de manier waarop er nu online gewerkt wordt.

Daarom heb ik (dagelijks bestuurder) in samenspraak met de heer Karadag (secretaris) van het Cornelius Haga Lyceum besloten om de school ook na 2 juni aanstaande niet fysiek open te laten gaan. De lessen worden online voortgezet. De schoolexamens van de examenklassen zullen op locatie worden afgenomen. Daarover volgt meer informatie van de examencoördinator.

De school kan wel beslissen om leerlingen individueel of in groepjes op locatie te laten komen indien nodig. Dat gebeurt echter bij hoge uitzondering en in overleg met het dagelijks bestuur. Indien voor u van toepassing, zal meer informatie daarover spoedig volgen.

Over de verdere invulling van het schooljaar, toetsing, inhalen en herkansingen, alsmede over de overgangsnormen, ontvangt u een dezer dagen meerdere berichten met meer informatie.

Met vriendelijke groet,

K. Camdere
Dagelijks bestuur