De mavo, havo en vwo-leerlingen vullen respectievelijk in het tweede en derde schooljaar het profielkeuzeformulier mavo, havo of vwo in. Dit volgt na een uitgebreide loopbaanbegeleiding (LOB) waarbij er een LOB-dossier wordt bij gehouden.

Voor dit schooljaar, 2021-2022, dienen de schoolkeuzeformulieren uiterlijk 11 april 2022 ingeleverd te worden.

We willen jullie onder de aandacht brengen dat als je profiel NT of NG kiest en je wil wiskunde B in het vakkenpakket, je voldoende dient te staan voor wiskunde. Mocht je onvoldoende staan dan is de keus voor het profiel NG dat je wiskunde A kiest.

Voor meer informatie over de profielkeuze kunt u eventueel en email sturen naar profielkeuze@hagalyceum.nl.

Dhr. B. Anouz

Decaan mavo/havo/vwo

Profielkeuzeformulier-leerlingen-HAVO
Profielkeuzeformulier-leerlingen-MAVO
Profielkeuzeformulier-leerlingen-VWO

Vul een profielkeuzeformulier in en stuur deze met de bovenstaande gegevens idem naar profielkeuze@hagalyceum.nl.

 

Deze formulieren downloaden op je pc, je keuze aanvinken en daarna de documenten weer opslaan. Zodra je klaar bent kun je alles mailen naar profielkeuze@hagalyceum.nl
De bestanden open je het beste met Adobe Reader, mocht je deze niet hebben dan kun je hem hier vinden: Adobe Reader downloaden