Bij je mentor kun je met heel veel vragen terecht. Voor sommige vragen kun je ook bij anderen terecht.

ANTI PEST COÖRDINATOR
Is er sprake van pesten en zoek je hulp? Dan kan je, nadat je contact hebt opgenomen met je mentor, contact opnemen met de anti-pest coördinator de heer A. Loukili, a.loukili@hagalyceum.nl.
Hij is tevens ook de veiligheidscoördinator van de school.

VERTROUWENSPERSONEN
Wil je vertrouwelijke en/of persoonlijke zaken bespreken, dan kun je dat doen met een van de vertrouwenspersonen op school

Meisjes/Dames: Mevr. N. Khaoudi, n.khaoudi@hagalyceum.nl
Jongens/Heren: Dhr. I. Shabani, i.shabani@hagalyceum.nl

ZORGCOÖRDINATOR
De zorgcoördinator heeft een spilfunctie binnen de interne zorgstructuur van onze school. Hij coördineert de extra ondersteuningsbehoeften en zorgt voor de inzet van de juiste hulp en ondersteuning van de leerling, dat is Dhr. H. van der Wal, h.vanderwal@hagalyceum.nl

ONDERWIJSCOÖRDINATOR
De onderwijscoördinator draagt zorg voor het onderwijs en de begeleiding van leerjaren.

Klas 1 t/m 3: Mevr. E. ibn Abderahim e.ibnabderahim@hagalyceum.nl
Klas 4 t/m 6: dhr. H. Kouriane h.kouriane@hagalyceum.nl

TEAMLEIDERS

ONDERWIJS (OP): Mevr. K. Zoubair, k.zoubair@hagalyceum.nl
ONDERWIJSONDERSTEUNING (OOP): dhr. A. Karic,  a.karic@hagalyceum.nl