Basisoriëntatie

De eerste twee schooljaren dienen als basisoriëntatietijd om het niveau en de richting te bepalen waarvoor een leerling het meest geschikt is. Met ouders en leerlingen wordt getracht om vast te stellen welke onderwijsvorm het beste past. Plaatsing in de brugklas is gebaseerd op het ondersteunend advies van de basisschool met eventuele toetsuitslagen volgens de wettelijk voorgeschreven procedure.

Opstromen

Opstromen kan alleen in de onderbouw en enkel naar de eerst hogere schoolsoort; van mavo naar havo en van havo naar vwo. Een leerling kan opstromen, indien:

  • géén sprake is van tekortpunten;
  • het gemiddelde cijfer boven 7,5 ligt op het eindrapport;
  • het gemiddelde cijfer van de kernvakken 7,5 is;
  • er sprake is van uitmuntend gedrag.

Opstromen na het laatste leerjaar van de mavo of havo: ter voorbereiding op een hoger niveau wordt in het begin van de derde leerjaar (mavo) of vierde leerjaar (havo) een voorselectie gemaakt. Leerlingen die wensen op te stromen volgen een aangepast programma.