Het Cornelius Haga Lyceum is aangemeld bij schoolkeuze Amsterdam en volgt daarmee de kernprocedure zoals die geldt in Amsterdam. De kernprocedure is een serie afspraken die zijn gemaakt tussen de Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam om de overstap van basisonderwijs naar de middelbare school te reguleren.

Meer informatie over de overstap van Amsterdamse basisscholieren naar het voortgezet onderwijs, kunt u hier vinden: http://www.voschoolkeuze020.nl/home

Voor meer informatie over Cornelius Haga Lyceum kunt u tijdens openingstijden altijd bij ons langskomen. U kunt ons ook mailen op info@hagalyceum.nl of bellen naar 020 3053828.


Wil jij graag bij ons op school komen? Vul onze naam dan in als nummer 1 op het formulier dat je van de basisschool hebt gekregen.

AANMELDEN

Hieronder vindt u het Word document van het aanmeldformulier. Dit is voor Amsterdamse kinderen géén officiële inschrijving, maar we stellen het zeer op prijs als u als ouder/verzorger deze alsnog invult en bij ons op school inlevert.


Aanmeldformulier Inschrijfformulier-leerjaar-2020-2021-SIO-v.2020.080


Woonachtig buiten Amsterdam?

Woon je niet in Amsterdam en/of valt jouw basisschool niet onder de Amsterdamse kernprocedure? Dan vul je het bovenstaande aanmeldformulier in.

Om je aan te melden hebben wij het volgende nodig:

  • Het advies van de basisschool.
  • De ingevulde lijst van VO-scholen voor het basisschooladvies MAVO, HAVO of VWO
  • Een kopie van je identiteitsbewijs/paspoort
  • Een ingevuld aanmeldingsformulier (zie link hier boven)
Behandeling aanmelding schooljaar 2021-2022

Van maandag 8 maart 2021 tot en met vrijdag 19 maart 2021 is de aanmeldingsperiode van nieuwe leerlingen. Aanmelden kan bij ons dan iedere dag van 09:15 tot 17.00 uur. Uiterlijk vrijdag 19 maart om 17.00 uur moet je aanmelding bij ons binnen zijn.

In de behandelingsperiode controleren wij tot en met 29 maart of de basisschool alle onderwijskundige gegevens heeft aangeleverd. Daarna vindt matching (en eventuele loting) plaats. Iedere aangemelde leerling krijgt een gesprek met onze schoolleider en zorgcoördinator. De ouders/verzorgers dienen hierbij aanwezig te zijn.