Het Cornelius Haga Lyceum is aangemeld bij schoolkeuze Amsterdam en volgt daarmee de kernprocedure zoals die geldt in Amsterdam. De kernprocedure is een serie afspraken die zijn gemaakt tussen de Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam om de overstap van basisonderwijs naar de middelbare school te reguleren.

Meer informatie over de overstap van Amsterdamse basisscholieren naar het voortgezet onderwijs, kunt u hier vinden: http://www.voschoolkeuze020.nl/home

Voor meer informatie over Cornelius Haga Lyceum kunt u tijdens openingstijden altijd bij ons langskomen. U kunt ons ook mailen op info@corneliushagalyceum.nl of bellen naar 020 3053828.


Wil jij graag bij ons op school komen? Vul onze naam dan in als nummer 1 op het formulier dat je van de basisschool hebt gekregen.

AANMELDEN

Hieronder vindt u de PDF van het aanmeldformulier. Dit is voor Amsterdamse kinderen géén officiële inschrijving, maar we stellen het zeer op prijs als u als ouder/verzorger deze alsnog invult en bij ons op school inlevert.


Aanmeldformulier leerjaar 2019-2020 SIO v.2018.077


Woonachtig buiten Amsterdam?

Woon je niet in Amsterdam en/of valt jouw basisschool niet onder de Amsterdamse kernprocedure? Dan vul je het bovenstaande aanmeldformulier in.

Om je aan te melden hebben wij het volgende nodig:

  • Het advies van de basisschool.
  • De ingevulde lijst van VO-scholen voor het basisschooladvies MAVO, HAVO of VWO
  • Een kopie van je identiteitsbewijs/paspoort
  • Een ingevuld aanmeldingsformulier (zie link hier boven)
Behandeling aanmelding

Van maandag 4 maart 2019 tot en met vrijdag 15 maart 2019 is de aanmeldingsperiode van nieuwe leerlingen. Aanmelden kan bij ons dan iedere dag van 09:15 tot 17.00 uur. Uiterlijk vrijdag 15 maart om 17.00 uur moet je aanmelding bij ons binnen zijn.

In de behandelingsperiode van 12 tot en met 29 maart 2019 controleren wij of de basisschool alle onderwijskundige gegevens heeft aangeleverd. Daarna vindt matching (en eventuele loting) plaats. Iedere aangemelde leerling krijgt een gesprek met onze schoolleider en zorgcoördinator. De ouders/verzorgers dienen hierbij aanwezig te zijn.

Kennismakingsdag

In juni 2019 is er met Gods Wil op school een kennismakingsmiddag voor de toegelaten leerlingen. De leerlingen maken dan kennis met de leerkrachten, mentor en andere leerlingen in hun klas. Tevens ontvangen de leerlingen die dag informatie over allerlei praktische zaken.