De ouderraad heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en de leerlingen te behartigen en het goed functioneren van de school te bevorderen. De vorming van de ouderraad zorgt ook voor de ouderbetrokkenheid, waarbij ouders uitgenodigd worden om als partner een positieve inbreng te hebben in de schoolloopbaan en de opvoeding van de leerlingen.

De ouderraad wordt uiteraard gevormd door ouders en komt regelmatig bijeen.

Op een aantal gebieden geeft zij advies aan de schoolleiding, bespreekt vragen van ouders en houdt toezicht op de besteding van de ouderbijdragen. Daarnaast coördineert de ouderraad de hulp van ouders bij excursies, projecten en culturele avonden en organiseert algemene ouderavonden.

De verkiezingen voor een ouderraad zijn in 2018 gehouden.


Ouderraad Cornelius Haga Lyceum: ouderraad@hagalyceum.nl

Leden van de ouderraad:

Oum El Khir Hamdan (voorzitter)
Samira Chatian (secretaris)
Zayneb N,bir (penningmeester)

Latifa Nafougui
Abdelkader Loukili
Moussa Madmar
Moustafa Benhaddi
Ikram Airaki
Mustafa Oulad Omar
Loubna Moussa