Toelichting bestuurlijke inrichting en organisatie

Het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs is ingericht op basis van een one-tier bestuursstructuur. In de statuten, het toezichtkader en huishoudelijk reglement is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van het DB zijn en hoe het AB hierop toeziet.


Algemeen bestuur

dhr. M. Laamimach
Voorzitter

dhr. B. Zakir
Secretaris en Penningmeester

Gegevens bevoegd gezag (per aangetekende post):
Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO)
t.a.v. dhr. M. Laamimach (voorzitter)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam


Dagelijks bestuur

dhr. K. Çamdere

Gegevens schoolleiding

Cornelius Haga Lyceum
dhr. K. Çamdere (dagelijks bestuur)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam

tel: 020 305 38 28

info@hagalyceum.nl

 

Documenten
Klokkenluidersregeling 2020-2024
Huishoudelijk Reglement 2021-2024
Toezichtskader SIO 2020-2024 september 2021
Gedragscode (integriteitscode) en omgangsvoorschriften CHL 2020-2024
Managementstatuut SIO
Statuten SIO Nederland