Toelichting bestuurlijke inrichting en organisatie

Het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs is ingericht op basis van een one-tier bestuursstructuur. In de statuten, het toezichtkader en huishoudelijk reglement is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van het DB zijn en hoe het AB hierop toeziet.


Algemeen bestuur

dhr. M. Laamimach
Voorzitter

dhr. B. Zakir
Secretaris en Penningmeester

Gegevens bevoegd gezag (per aangetekende post):
Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO)
t.a.v. dhr. M. Laamimach (voorzitter)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam


Dagelijks bestuur

dhr. A. Baadoud

Gegevens schoolleiding

Cornelius Haga Lyceum
dhr. A. Baadoud (dagelijks bestuur)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam

tel: 020 305 38 28

info@hagalyceum.nl

 

Documenten
Toezichtskader SIO 2020-2024 ..
Klokkenluidersregeling 2020-2024