Een klacht is een signaal dat moet leiden naar verbetering en daarmee tot meer vertrouwen en hernieuwde kansen.”

Mocht u er intern toch niet uitkomen dan kunt u zich melden voor de afhandeling van de klacht bij de externe klachtencommissie.
Het Cornelius Haga Lyceum is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Klik op de link voor het reglement landelijke klachtencommissies GCBO (reglement)

Het adres/contactgegevens zijn:

  • Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
    Postbus 82324
    2508 EH Den Haag
    070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
    info@gcbo.nl
Hieronder vindt u klachtenregeling aan van Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. Reglement Landelijke.._


Gegevens bevoegd gezag (per aangetekende post)

Stichting islamitisch onderwijs (SIO)
t.a.v. dhr. M. Laamimach (voorzitter)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam


Gegevens schoolleiding

Cornelius Haga Lyceum
t.a.v. dhr. K. Çamdere (waarnemend dagelijks bestuur)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam
tel: 020 305 38 28


Gegevens vertrouwenspersonen

mevr. N. Khaoudi
n.khaoudi@hagalyceum.nl
tel: 020 305 38 28

dhr. I. Shabani
i.shabani@hagalyceum.nl
tel: 020 305 38 28