In naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle

Het Cornelius Haga Lyceum is niet op zoek naar een breder ik, maar een groter wij.


‘Dat zoeken naar een groter wij is altijd een drijvende kracht geweest in de geschiedenis van ons land en onze democratie. Eenvoudig is het niet. Het gaat vaak met horten en stoten en het vereist volhouders die doorgaan tegen de verdrukking in.

Honderd jaar geleden, in 1917, kwam er een doorbraak in een strijd die ons land lang verdeeld had gehouden. Het bijzonder onderwijs kreeg een gelijkwaardige positie en het kiesrecht werd uitgebreid naar alle mannen.

Vrouwen moesten nog twee jaar wachten voordat ze konden stemmen. Dat het uiteindelijk zover kwam was mede te danken aan Aletta Jacobs. Meer dan 35 jaar lang – een half mensenleven – had zij zich daarvoor ingezet. Zij vierde de overwinning met verzoenende woorden.

“Alleen door overreding hebben wij voetje voor voetje terrein gewonnen, totdat eindelijk de angst voor het nieuwe zich heeft moeten overgeven.”‘

– Kersttoespraak van Zijne Majesteit de Koning, 25 december 2017 –


Missie

Wij van het team van het Cornelius Haga Lyceum streven ernaar hoogwaardig voortgezet onderwijs op islamitische grondslag voor eenieder toegankelijk te maken. Dit onderwijs moet tot stand komen in een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving waar leerlingen in hun kracht worden gezet en volop de kans krijgen hun talenten te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen. Docenten spelen een grote rol bij het vinden en ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen. Om een gevoel van eigenaarschap voor het eigen leerproces te stimuleren worden leerlingen door ons waar mogelijk uitgenodigd mee te denken bij de vormgeving van het onderwijs.

Wij streven ernaar om bewuste en verantwoordelijke wereldburgers aan onze maatschappij af te leveren met behoud van een sterke eigen identiteit en een open blik op de samenleving. Daartoe wordt cognitief onderwijs afgewisseld met innovatieve projecten met inzet van moderne middelen, waardoor competenties als samenwerking, handelend leren en oplossingsgerichtheid ontwikkeld worden. Wij willen blijvend uitgedaagd worden om onszelf professioneel te blijven ontwikkelen teneinde excellent onderwijs na te kunnen streven.

Visie

Het Cornelius Haga Lyceum streeft naar een beheerste groei en stelt daarbij het belang van goed onderwijs en de leerlingen voorop. Kleinschaligheid en integriteit zijn de sleutelwoorden die de komende jaren centraal staan in ons streven naar de missie van het Cornelius Haga Lyceum.

De leerlingen staan te allen tijde centraal en worden middels hoogwaardig kwalitatieve lessen, moderne didactische methoden en vooral met heel veel zorg en motivatie voorbereid op een toekomst als actieve burger. Het Cornelius Haga Lyceum zorgt voor een prettige en uitdagende leer- en leefomgeving, zodat eenieder zich thuis kan voelen en zich inzet voor onze school vanuit een intrinsieke motivatie, dus vanuit het hart.

Wij zetten ons dag en nacht in voor het welzijn van de leerlingen vanuit islamitische principes.
De korte afstand tussen leerling, docent en leiding versterkt dit.

Bij kwaliteit hoort reflectie. Om ons tijdens deze missie goed op weg te houden heeft het team
elf kernwaarden vastgelegd die als manifest dienen voor onze school. Deze kernwaarden hebben in zowel het onderwijs als de nevenactiviteiten zijn doorwerking.

Door onszelf continu te herinneren aan deze kernwaarden en de onderstaande islamitisch passende passage in ons volkslied, houden wij onszelf op de goede baan op weg naar het behalen van onze doelen.


Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t’aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

– Wilhelmus, zesde couplet –