Ziekte of absentie van een leerling moet worden doorgegeven tussen 8.00 en 8.30 uur via nummer 020-3053828.


Ziek tijdens de lesdag

Als een leerling in de loop van de dag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de administratie. Er wordt dan contact opgenomen met de ouders/verzorgers. De leerling krijgt een formulier mee dat ondertekend door de ouders/verzorgers weer moet worden ingeleverd bij de administratie, zodra de leerling weer beter is. Als de leerling de dag daarna nog ziek is, moet dit alsnog worden doorgegeven.

Doktersbezoek of andere omstandigheden

Voor bezoek aan dokter, tandarts, ziekenhuis, begrafenis of huwelijk wordt vrijaf gegeven. Wij verzoeken wel om het bezoek aan dokter en/of tandarts het liefst zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Vrijaf tijdens schooltijd moet ruim van tevoren geregeld worden met de administratie. De leerling moet daartoe een schriftelijk verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) kunnen overleggen.

Bijzonder verlof

Bij bijzonder verlof in verband met vakanties en dergelijke moet er contact opgenomen worden met de schoolleiding en kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. Dit moet ruim van te voren, minimaal zes weken, schriftelijk worden aangevraagd.