Alle docenten op onze school zijn gediplomeerd (bevoegd) en bekwaam om in een specifiek vak te doceren. Onze docenten hebben kennis en kunnen deze overdragen. Tijdens deze missie zijn de docenten ook geëquipeerd om samen met de leerling de beste manier te ontdekken waarop de leerling deze kennis tot zich kan nemen.

Docenten geven pas les als er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is afgegeven door De Minister voor Rechtsbescherming.


Onderwijzend personeel:
NEDERLANDS

dhr. M. Geurts
dhr. A. Qadiri
mevr. A. Khattabi

ENGELS

dhr. R. Landbrug (consultant)
dhr. J. van Mierlo

FRANS

dhr. A. Benabdenbi
dhr. E. Fadli

ARABISCH

dhr. A. Badich

WISKUNDE & REKENVAARDIGHEID

dhr. H. Kouriane
mevr. E. Özavci

INFORMATIEKUNDE

dhr. M. Chennouf (benoembaar docent)

MENS & MAATSCHAPPIJ; AK GS MA

dhr. K. Tekin
dhr. M. Simsek
mevr. R. Besli
dhr. B. Anouz

MENS & NATUUR; BINASK

mevr. T. Temur
mevr. S. Azzaabal
dhr. M. el Hasnaoui

BEELDENDE VORMING & DRAMA

dhr. I. Shabani
dhr. A. Ennali

ISLAM

dhr. B. Anouz

STUDIEVAARDIGHEDEN

dhr. B. Anouz

LICHAMELIJKE OPVOEDING

dhr. A. Jneidan
mevr. L. Steusel
mevr. D. Aouragh


Onderwijs ondersteunend personeel:
ZORGCOÖRDINATOR

mevr. E. Saglam

ADMINISTRATIE

mevr. S. Çelikoz

GASTHEER

dhr. M. Zahti

SYSTEEMBEHEERDER

dhr. A. Ross