Alle docenten op onze school zijn gediplomeerd (bevoegd) en bekwaam om in een specifiek vak te doceren. Onze docenten hebben kennis en kunnen deze overdragen. Tijdens deze missie zijn de docenten ook geëquipeerd om samen met de leerling de beste manier te ontdekken waarop de leerling deze kennis tot zich kan nemen.

Docenten geven pas les als er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is afgegeven door De Minister voor Rechtsbescherming.


Onderwijzend Personeel:
ALFA

dhr. M. Geurts
dhr. A. Qadiri
mevr. A. Khattabi
mevr. A. Asma
dhr. R. Landbrug (consultant)
dhr. J. van Mierlo
dhr. A. Benabdenbi
dhr. E. Fadli
dhr. A. Badich

BETA

dhr. K. Tekin
dhr. M. Simsek
mevr. R. Besli
dhr. B. Anouz

GAMMA

dhr. H. Kouriane
mevr. E. Özavci
dhr. M. Chennouf (benoembaar docent)
mevr. T. Temur
mevr. S. Azzaabal
dhr. M. el Hasnaoui

BEELDENDE VORMING & DRAMA

dhr. I. Shabani
dhr. A. Ennali

ISLAM

dhr. H. Onal
dhr. B. Anouz

STUDIEVAARDIGHEDEN

dhr. B. Anouz

LICHAMELIJKE OPVOEDING

dhr. A. Jneidan
mevr. L. Steusel
mevr. D. Aouragh


Onderwijs Ondersteunend Personeel:

Al het Onderwijs Ondersteunend Personeel beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgegeven door De Minister voor Rechtsbescherming.

DAGELIJKS BESTUURDER

dhr. S. Atasoy

ZORGCOÖRDINATOR

mevr. E. Saglam

ADMINISTRATIE

mevr. S. Çelikoz

BELEIDSMEDEWERKER

dhr. S.T. Atasoy (Yusuf)

VERZUIMCOÖRDINATOR

dhr. R. Karmin

GASTHEER

dhr. M. Zahti

SYSTEEMBEHEERDER

dhr. A. Ross