Alle docenten op onze school zijn gediplomeerd (bevoegd) en bekwaam om in een specifiek vak te doceren. Onze docenten hebben kennis en kunnen deze overdragen. Tijdens deze missie zijn de docenten ook geëquipeerd om samen met de leerling de beste manier te ontdekken waarop de leerling deze kennis tot zich kan nemen.

Docenten geven pas les als er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is afgegeven door De Minister voor Rechtsbescherming.


Onderwijzend Personeel:
ALFA

NEDERLANDS
dhr. M. Geurts
dhr. A. Qadiri
mevr. A. Khattabi, MA
mevr. K. Zoubair

ENGELS
dhr. J. van Mierlo
dhr. B. Landbrug
dhr. A. Saidi Rabah
mevr. B. Hamadi
dhr. A. Maris

FRANS
mevr. N. Hassouni
mevr. S. Waryachi
dhr. E. Fadli

ARABISCH
dhr. A. Badich
dhr. A. el Kanfoudi

BETA

WISKUNDE & REKENVAARDIGHEID
dhr. H. Kouriane
mevr. E. Özavci
dhr. N. Bouhajra
dhr. E. Hammouch

INFORMATIEKUNDE
dhr. M. Chennouf
dhr. A. Kazan, MSc

MENS & NATUUR; BINASK
mevr. T. Temür, MSc
mevr. S. Azaabal, MSc
mevr. F. Akkich
mevr. E. Ibn Abderahim
dhr. S. Lemkaddem, MSc

GAMMA

MENS & MAATSCHAPPIJ; AK GS MA
dhr. K. Tekin, MA
mevr. N. Cinar, MA
mevr. R. Besli
dhr. M. Simsek
dhr. B. Anouz
mevr. H. Yilmaz

BEELDENDE VORMING & DRAMA
dhr. I. Shabani
dhr. A. Ennali

ISLAAM

STUDIEVAARDIGHEDEN
dhr. B. Anouz

LICHAMELIJKE OPVOEDING
mevr. L. Steusel
mevr. D. Aouragh


Onderwijs Ondersteunend Personeel:

Al het Onderwijs Ondersteunend Personeel beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgegeven door De Minister voor Rechtsbescherming.

DAGELIJKS BESTUURDER

dhr. R. Bal

TIJDELIJKE DIRECTIE

mw. S. Grotenhuis (interim-directeur)
mw. E. Saglam (adjunct-directeur)

ZORGCOÖRDINATOR

mevr. E. Saglam

KWALITEITSZORG

 

ADMINISTRATIE

mevr. S. Beumer

VERZUIMCOÖRDINATOR

dhr. A. Karic

GASTHEER

dhr. M. Zahti

SYSTEEMBEHEERDER

dhr. A. Ross