Alle docenten op onze school zijn gediplomeerd (bevoegd) en bekwaam om in een specifiek vak te doceren. Onze docenten hebben kennis en kunnen deze overdragen. Tijdens deze missie zijn de docenten ook geëquipeerd om samen met de leerling de beste manier te ontdekken waarop de leerling deze kennis tot zich kan nemen.

Docenten geven pas les als er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is afgegeven door De Minister voor Rechtsbescherming.

Gedragscode (integriteitscode) en omgangsvoorschriften CHL 2020-2024

Onderwijzend Personeel:
ALFA

NEDERLANDS
mevr. K. Zoubair
mevr. H. Esajas
dhr. A. Qadiri

ENGELS
mevr. A. Curic, MA
mevr. A. Curic
mevr. S. Saranga
dhr. A. Maris
dhr. J. Exel

FRANS
mevr. N. Hassouni
mevr. S. Waryachi
dhr. E. Fadli
dhr. S. El Youbi Zagmoute

ARABISCH
dhr. A. Badich
dhr. N. Nabo

BETA

WISKUNDE & REKENVAARDIGHEID
mevr. O. El Kadi
dhr. H. Kouriane
dhr. M. Bouhnouf
dhr. M. Sellami
dhr. A. Nnafie

INFORMATIEKUNDE
dhr. M. Chennouf

MENS & NATUUR; BINASK
dhr. A. Nnafie
dhr. G. Westerbaan

GAMMA

MENS & MAATSCHAPPIJ; AK GS MA
mevr. R. Besli
dhr. K. Tekin, MA
dhr. R. Gulgun
dhr. B. Anouz
dhr. A. Kasmi
dhr. S. Jaggoe

ECONOMIE
mevr. M. Lazrak
dhr. Y. Essaidi

BEELDENDE VORMING & DRAMA
mevr. J. Carfache
dhr. I. Shabani
dhr. B. Voermans

ISLAM
mevr. A. Ait Addi
dhr. Y. Eilering

STUDIEVAARDIGHEDEN
dhr. B. Anouz

LICHAMELIJKE OPVOEDING
dhr. J. Poetoehena
dhr. I. Houna


Onderwijs Ondersteunend Personeel:

Al het Onderwijs Ondersteunend Personeel beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgegeven door De Minister voor Rechtsbescherming.

DAGELIJKS BESTUURDER

dhr. K. Çamdere

TIJDELIJKE DIRECTIE

dhr. B. van Gool
dhr. W. Fase
dhr. D. Prins
mevr. M. Neefjes

ZORGCOÖRDINATOR/VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

dhr. R. Gulgun

LEERLINGBEGELEIDER/ANTI-PESTCOÖRDINATOR

dhr. H. Benali

ADMINISTRATIE

mevr. S. Beumer
mevr. N. Khaoudi
mevr. J. El Hallaoui

VERZUIMCOÖRDINATOR

dhr. M. Ezzahti

CONCIËRGE

dhr. M. Ezzahti
dhr. M. Akrenjou

ICT-BEHEER

dhr. A. Karic