Uitwisseling; internationale school op bezoek

a.karicAlgemeen nieuws

Ook dit schooljaar heeft er in het kader van wereldburgerschap een internationale school het Cornelius Haga Lyceum bezocht. Onze leerlingen van de havo/vwo-klassen hebben een dag lang in het Engels met de leerlingen kunnen spreken. Belangrijke onderwerpen als milieu, veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid kwamen aan de orde. Ook hebben zij samen een biologieles gevolgd van mevr. Temur.