Persbericht: Voorlopig geen fysiek onderwijs “gezondheid van docenten en leerlingen staat voorop!”

a.karicAlgemeen nieuws

Betreft: Lesvrije periode wegens het Coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Het Coronavirus verspreidt zich in rap tempo door het hele land. Het is dan ook niet vreemd dat de minister-president alle evenementen verboden heeft waar meer dan honderd mensen bijeen komen. Dat deze maatregel niet voor scholen geldt heeft door het hele land tot veel woede en onbegrip geleid bij ouders, leraren en schoolbesturen. De drijfveer voor het niet sluiten van scholen lijkt vooral economisch te zijn, waarbij de gezondheidsrisico’s voor onderwijspersoneel en leerlingen op de tweede plaats worden gezet.

Onze school acht het niet verstandig om zo laks om te gaan met de vele risico’s die het grootschalig samenkomen met zich meebrengt. Het is niet voor niets dat bedrijven door het hele land hun werknemers oproepen vooral thuis door te werken. De mensen op onze school zijn minstens net zoveel waard als zij. Er moet dan ook meer gebeuren dan nu is aangekondigd.

Ondanks onze goede voorlichtingen en de strakke maatregelen aangaande hygiëne en persoonlijk contact, maken ouders zich veel zorgen om hun kinderen en ook docenten melden zich regelmatig langduriger ziek dan gewoon is, vooral om risico’s te voorkomen.

Het voor een bepaalde periode sluiten van de deuren zien wij voorlopig niet als optie. We wachten daarvoor een overheidsbeslissing af. Toch vinden wij als school dat het belangrijk is om extra voorzichtig te zijn en om de soms onwerkbare situaties die hier en daar ontstaan zo goed mogelijk tegen te gaan. Met dat in gedachte achten wij het wijsheid de twee weken durende meivakantie eerder te laten starten. Daarmee voorkomen we dat er dagelijks op grote schaal contactmomenten zijn tussen leerlingen en personeel. Als het na die lesvrijeperiode nog nodig wordt geacht de deuren te sluiten, zal het onderwijs wel gewoon doorgaan, maar dan middels tussenoplossingen zoals les op afstand of roulerende lesroosters.

Dit alles in overweging genomen te hebben, heeft het Cornelius Haga Lyceum in samenspraak met het samenwerkingsverband, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad besloten vanaf 16 maart 2020 de meivakantie eerder te laten starten. Dit betekent dat er geen fysieke lessen zullen zijn tussen 16 maart 2020 en 31 maart 2020.

Gezien de huidige onderwijsperiode deze week tot een einde kwam, levert dit besluit vrijwel geen problemen op voor het onderwijsprogramma.

Tot slot willen we graag mededelen dat, om een dergelijke actie effectief te laten zijn, het van belang is dat deze twee weken niet worden gebruikt om van alles en nog wat te bezoeken alsof het een reguliere vakantie is. Blijf zoveel mogelijk thuis en ga zo min mogelijk bij anderen op bezoek. Vermijd contact met groepen mensen en houd de hygiënevoorschriften van de school en het RIVM nauwkeurig in stand. Op die manier hopen wij iedereen gezond en wel te mogen verwelkomen op 31 maart 2020.

Hopende u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Cornelius Haga Lyceum