Vanaf maandag 20 mei wordt (Cito) Toets 1 en 2 afgenomen. Succes!

a.karicAlgemeen nieuws

Vanaf maandag 20 mei tot en met donderdag 24 mei wordt -met Gods Wil- Toets 1 en Toets 2 afgenomen. Onze school krijgt zo meer zicht op de ontwikkeling van onze eerstejaars en tweedejaars leerlingen. Deze vernieuwde toets meet de kernvaardigheden Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. Toets 1 en 2 geven inzicht in individuele prestaties, vaardigheden en hoe die zich tot andere leerlingen verhouden.

Wij willen de ouders hierbij verzoeken om hier thuis ook rekening mee te houden. Ondanks de Ramadan is het van belang dat leerlingen deze week goed uitrusten. Een rustige omgeving zonder afleidingen, zoals internet of een telefoon zorgen voor rust en hopelijk goede resultaten.

Succes!

Team Cornelius Haga Lyceum