Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) bezoekt Cornelius Haga Lyceum.

a.karicAlgemeen nieuws

Afgelopen donderdag kreeg het Cornelius Haga Lyceum bezoek van docenten en studenten van de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht).

Zo’n tien studenten bezochten onder leiding van dr. Martien Schreurs de school als onderdeel van een module over segregatie en humanisering in de samenleving. In het publieke debat wordt het Cornelius Haga Lyceum namelijk vaker aangehaald als voorbeeld van segregatie in het onderwijs. Dit terwijl de school slechts een jaar bestaat en segregatie al meer dan tien jaar lang een uitdaging is waar bestuurlijk Nederland mee te kampen heeft.

Tijdens het bijna vier uur durende bezoek kregen ze een rondleiding en spraken zij uitvoerig met docenten, stafmedewerkers en de directeur-bestuurder van onze school. Er vonden diepgaande gesprekken plaats waarin de studenten meer te weten probeerden te komen over de missie en visie van onze school, over de hetze van overheid en sommige media en over de manier waarop de school zich probeert te onderscheiden van andere middelbare scholen.

Het Cornelius Haga Lyceum heeft het gesprek als positief en verbindend ervaren en hoopt op verdere samenwerkingsmogelijkheden in de toekomst. Er werd gezamenlijk vastgesteld dat de visie en missie van het Cornelius Haga Lyceum veel overeenkomsten hebben met het humaniseren van de samenleving.

De Universiteit van Humanistiek is altijd welkom voor meer van dit soort mooie initiatieven.

Team Cornelius Haga Lyceum