Start training/workshop ‘Social Media’

a.karicAlgemeen nieuws

Het Cornelius Haga Lyceum heeft sinds 2017 een schoolagent. De heer Dimitri Bokxem is beschikbaar gesteld ten dienste van onze school. Onze schoolagent is deze week gestart met een reeks van sociale vaardigheidstrainingen over onder andere social media.

Het doel van deze training is om onze kinderen sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier om te gaan met het internet, leeftijdgenoten en anderen.

Door het oefenen van concrete situaties zal hun probleemoplossend vermogen worden vergroot en door het aanleren van sociale denkpatronen, krijgen ze meer zicht op situaties en hun eigen rol daarin.

Onze schoolagent gaat alle klassen trainingen geven.