Profielwerkstuk over jeugdcriminaliteit

a.karicAlgemeen nieuws

Asalamoe allaikoum,

Wij zijn Yasmine en Selma uit vier havo en op dit moment werken wij aan ons profielwerkstuk dat over jeugdcriminaliteit in Nederland gaat. Wij hebben advocate Bénédicte Louise Marie Ficq uitgenodigd voor een gesprek, zodat zij ons meer informatie kon geven over dit onderwerp. Zij pleit veelvuldig in strafzaken en geldt volgens haar vakgenoten tot de beste vrouwelijke strafpleiter.

Op de middelbare school heeft Bénédicte haar vwo-diploma behaald. Zij wist echter niet wat voor een vervolgopleiding zij moest kiezen. Uiteindelijk had zij zich ingeschreven voor de opleiding rechten en heeft deze met succes afgerond. Nu heeft zij haar eigen advocatenkantoor.

Tijdens het gesprek hebben wij haar de volgende vragen gesteld:

  • Wat denkt u dat het probleem is bij jongeren waardoor ze de criminaliteit in gaan?’
  • ‘Wat is het strafproces voor kinderen die ernstige misdrijven hebben gepleegd?’
  • ‘Vindt u de straffen in Nederland voor jeugdcriminelen te mild?’
  • ‘Wat gebeurt er met kinderen onder de 12 jaar die een misdrijf hebben gepleegd?’

Bénédicte was ervan overtuigd dat jonge criminelen meestal beïnvloed worden door hun omgeving. Dit kan liggen aan te weinig aandacht thuis, maar ook het omgaan met verkeerde vrienden. Het is daarom erg belangrijk dat je omgaat met goede vrienden die jou motiveren om het goede te doen en niet het slechte. Onze profeet (vzmh) zegt: ‘Een man volgt de weg van zijn vrienden, dus laat eenieder van jullie opletten wie hij als vriend neemt.’

Het strafproces bij kinderen is anders dan bij volwassenen. Kinderen kunnen niet een te zware straf krijgen, dus krijgen zij meestal een taakstraf of moeten langs Halt. Halt is een inrichting die zich al jaren bezig houd met het bestraffen en voorkomen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag bij jongeren aan te pakken zonder dat zij een strafblad krijgen.

Bénédicte vertelde in het gesprek dat zij de straf voor de jongeren niet te mild, maar juist te zwaar vond. Zij was ervan overtuigd dat jongeren niet gestraft, maar juist voorzien moeten worden van lessen die hen zal helpen bij het maken van goede keuzes in het leven en hun toekomstplannen.

Wij hebben van dit gesprek geleerd om vragen te stellen en door te vragen. In het begin vonden wij het best spannend, maar uiteindelijk viel het reuze mee. Ook zijn we meer te weten gekomen over hoe zaken verlopen waneer een minderjarige een misdrijf heeft gepleegd, en hebben we vanuit een ander perspectief kunnen meedenken over de straffen voor minderjarigen.