Persbericht: Oproep aan alle (gelovige) Nederlanders die staan voor het bijzonder onderwijs

a.karicAlgemeen nieuws

Voor het Cornelius Haga Lyceum loopt morgen het zoveelste ultimatum af met als hoogtepunt dat de Minister van Onderwijs de financiering tijdelijk voor de volle honderd procent op 1 december 2019 inhoudt. Het ziet ernaar uit dat veel bijzondere onderwijsinstellingen nog niet helemaal door lijken te hebben dat deze hetze tegen het Cornelius Haga Lyceum alles te maken heeft met de inperking van de vrijheid van onderwijs.

Als de gelovigen in ons land de Minister toestaan om middels een aanwijzing bijzondere schoolbesturen te dwingen criteria op te stellen die gelden voor het toelaten van personen tot de school en onder dwang verplicht stelt een overzicht bij te houden van personen die tot een school zijn toegelaten, dan zijn er in Nederland geen rechten meer te ontlenen aan de Grondwet. Het Cornelius Haga Lyceum wordt als opstap gebruikt om het grote goed dat ons land rijk is, artikel 23 van de Grondwet, uit te hollen. Daarmee valt ook u als gelovige ten prooi aan de doorgeslagen seculiere (lees: secularistische) staatsbemoeienis met de persoonlijke levenssfeer van zijn burgers.

Kortom, dit is een aanval op ons allen.

Indachtig de wijze woorden van de Duitse Lutherse pastoor Martin Niemöller roepen wij onze medegelovigen op zich openlijk uit te spreken tegen deze vorm van staatsonderdrukking:

“Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als Sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als Sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter. Als Sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Jude. Als Sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.” – Martin Niemöller (1892-1984) – ”