Persbericht: De rechtsstaat

a.karicAlgemeen nieuws

Het Cornelius Haga Lyceum heeft kennis genomen van een krachtig signaal van de CTIVD, waarbij er geen andere winnaars zijn dan de rechtsstaat. Een winst voor de rechtsstaat die het Cornelius Haga Lyceum vertaalt in een – ons inziens –  duidelijke boodschap aan de samenleving dat het gezag van de AIVD van kracht blijft, maar uitsluitend binnen grenzen van de rechtsstaat om Nederland en zijn onderdanen in een veilig klimaat te laten samenleven. De kern van een democratie borgt dan ook dat het samenleven in ons land waar verschillen zijn, gereguleerd mag (lees: moet) worden door de overheid. Dat hebben wij gezamenlijk te accepteren.

Onze overheid heeft aan de unieke samenstelling van diversiteit binnen onze maatschappij de handen vol. Enerzijds moet de overheid in een vijandige en verhardende samenleving kordaat optreden en anderzijds de grenzen bewaken van de vrijheden. Dat is geen gemakkelijke opgave. Het team van het Cornelius Haga Lyceum wenst daaraan een positieve bijdrage te leveren en staat in dienst daarvan, nu én in de toekomst.

K. Camdere
Dagelijks bestuur Cornelius Haga Lyceum