Ook open avond was groot succes!

a.karicAlgemeen nieuws

Na een succesvolle open dag op 26 januari (2019), waar zo’n zeshonderd bezoekers op afkwamen, kijkt het Cornelius Haga Lyceum met tevredenheid terug naar de geslaagde open avond van 8 februari jongstleden.

Ook toen heeft ons team weer ongeveer vijfhonderd bezoekers mogen ontvangen voor een kennismaking met onze school. Kinderen en hun ouders/verzorgers gingen langs de lokalen om mee te doen met biologische en natuurkundige proefjes, om proeflesjes te draaien en om voorlichting te krijgen over de vakken die aan onze school worden gedoceerd. Het actieve docententeam stond de hele dag klaar om de vele bezoekers te woord te staan.

En ook deze avond konden ouders en leerlingen weer aanschuiven bij onze praattafels met hun vragen over de op onze school geleverde zorg en extra begeleiding. Als school zijn we erg tevreden over het verloop van de avond.

Het Cornelius Haga Lyceum bedankt haar team van docenten, ouders/verzorgers en leerlingen voor hun inzet en dankt alle bezoekers voor hun aanwezigheid en interesse. Wellicht tot volgend jaar!

Open dag/avond gemist? Geen probleem. Onze school staat altijd open voor bezoekers die meer willen weten over het Cornelius Haga Lyceum. Neemt u daarom gerust contact met ons op via info@corneliushagalyceum.nl, of via 020 – 305 38 28 voor een afspraak. U bent van harte welkom.

Team Cornelius Haga Lyceum