Nieuwe Schoolwebsite

RedactieAlgemeen nieuws

Geachte ouders/verzorgers,

De website van het Cornelius Haga Lyceum is online en is bestemd voor leerlingen, ouders/verzorgers, personeel en belangstellenden. De website geeft een indruk van de school en van wat ons met het onderwijs voor ogen staat.

De website informeert onder andere over de schoolkenmerken, opleidingen, leerlingenzorg, ouderbijdragen en de organisatie. Ook is te lezen op welke manier de resultaten zijn behaald. Er is getracht om zoveel mogelijk informatie, vooral ook over praktische zaken, te geven.

Vragen of feedback kunt u richten naar het volgende e-mail; info@corneliushagalyceum.nl

Namens het team van het Cornelius Haga Lyceum wens ik alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers een succesvol en prettig schooljaar 2018/2019 toe!

Dagelijks bestuur