Gastles van een verpleegkundige

a.karicAlgemeen nieuws

Allah heeft ons in de Koran uitgelegd dat we goed moeten zijn voor onze ouders (ouderen).  Allah zegt hierover in de Koran:

 “En wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden. Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met smart. En zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in beslag.” (Koran 46:16)

“Uw Heer heeft bevolen slechts Hem te aanbidden en goed te zijn voor de ouders. Wanneer één van hen of beiden bij u een hoge leeftijd bereikt, zeg dan geen ‘oef’ tegen hen en wijs hen niet af, maar spreek hen vriendelijk toe.

Toon u nederig jegens hen als blijk van uw toewijding en zeg Mijn Heer! Wees hen genadig zoals zij zijn geweest voor mij toen ik nog klein was.” (Koran 17:23)

We moeten ze vriendelijk toespreken en hebben de verplichting om ze te verzorgen als ze oud zijn geworden.

De heer Abdelouahed el Hadrati is werkzaam als verpleger bij verpleeghuis Evean. Hij heeft twee gastlessen gegeven aan alle klassen op onze school.

  • Geleerd waarom je respect moet hebben voor je ouders vanuit islamitisch oogpunt;
  • geleerd wat de Qoraan en de Soennah vertelt over de relatie met onze ouders;
  • leerlingen zijn gemotiveerd om goede daden te verrichten tijdens de maand Ramadan;
  • burgerschap: het eigen maken van idealen, waarden en normen;
  • leerlingen zijn kunstzinnig bezig;
  • leerlingen laten nadenken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep;