EHBO herhalingscursus en stappenplan bij medische handelingen

a.karicAlgemeen nieuws

De EHBO’ers op onze school hebben vandaag een herhalingscursus gevolgd om hun kennis op peil te houden. Met een EHBO-diploma op zak is het belangrijk dat de theoretische kennis en praktische vaardigheden worden bijgehouden.

Om dit te realiseren én daarmee de diploma te behouden volgen zij jaarlijks de EHBO Herhalingscursus.


Stappenplan medische en voorbehouden medische handelingen

Steeds vaker hebben docenten te maken met leerlingen die last hebben van pijn die meestal met eenvoudige middelen is te verhelpen. Hierbij valt te denken aan: hoofdpijn, misselijkheid, oorpijn, of pijn ten gevolge van een misselijkheid. Ouders/verzorgers kunnen verzoeken om hun kinderen medicatie toe te laten dienen. Het Cornelius Haga Lyceum heeft hierin een aantal verantwoordelijkheden. Het personeel begeeft zich dan in principe op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is. Het opstellen van duidelijke regels en afspraken is daarom van uiterst belang.

Deze regels en afspraken zijn opgenomen in het protocol medische handelingen. Er is vastgelegd tot in hoeverre het Cornelius Haga Lyceum kan gaan in het meewerken aan het toedienen van medicijnen dan wel uitvoering kan geven aan een voorbehouden medische handeling.

Hieronder zijn de stappenplannen medische handelen en voorbehouden medische handelingen te lezen. Deze schema is opgenomen in de documenten display op elke docenten bureau om zo een daadwerkelijke implementatie en borging te realiseren.