Vanaf maandag 8 oktober wordt (Cito) Toets 0 afgenomen. Succes!

a.karicAlgemeen nieuws

Vanaf maandag 8 oktober tot en met donderdag 11 oktober wordt -met Gods Wil- Toets 0 afgenomen. Onze school krijgt zo meer zicht op het beginniveau van onze eerstejaars. Deze vernieuwde toets meet de kernvaardigheden Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. Toets 0 geeft inzicht in individuele prestaties, vaardigheden en hoe die zich tot andere leerlingen verhouden.

Wij willen de ouders hierbij verzoeken om hier thuis ook rekening mee te houden. Leerlingen moeten deze week goed uitrusten. Een rustige omgeving zonder afleidingen, zoals internet of een telefoon zorgt voor rust en hopelijk goede resultaten.

Succes!