Biologie; inzicht in het orgaanstelsel.

a.karicAlgemeen nieuws

Als voorbereiding op het bezoek van onze tweedejaars leerlingen naar “Bodyworld het menselijke lichaam” hebben de kinderen posters gemaakt van het orgaanstelsel. Al knutselend leren zij zo alvast de organen en de functies kennen.

God heeft de mens geschapen in een prachtig, complex, veerkrachtig maar kwetsbaar lichaam. Bodyworld heeft meer dan 200 anatomische preparaten van echte menselijke lichamen. Ze tonen onder andere de functie van organen en de complexiteit ervan.

Een wonderbaarlijke reis door de schepping!