Bezoek Rijksmuseum Amsterdam

a.karicAlgemeen nieuws

In het kader van de vakken geschiedenis en kunst & cultuur brachten onze leerlingen van de twee tweede klas havo en vwo onlangs een bezoek aan het Rijksmuseum Amsterdam. Daar werden ze opgedeeld in groepjes en kregen ze een rondleiding over verschillende werken en voorwerpen uit de Gouden Eeuw. De leerlingen kregen uiteraard ook hun eigen analyseopdrachten mee vanuit het vak geschiedenis.

In het museum hebben we als groep meerdere complimenten gekregen van zowel rondleiders als docenten van andere scholen, die zeer te spreken waren over de goede manieren en het hoge kennisniveau van onze leerlingen. Het Cornelius Haga Lyceum bedankt dan ook de leerlingen en de begeleiders voor deze geslaagde excursie!