Start schooljaar 2019-2020

a.karicAlgemeen nieuws

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, as salaamoe ‘alaikoem,

We hopen dat jullie van een fijne zomervakantie hebben genoten. In deze brief berichten we jullie over het nieuwe schooljaar.

Start schooljaar 2019-2020
Op dinsdag 27 augustus 2019 worden alle leerlingen om 10.00 uur op school verwacht (aanwezigheid is verplicht). Op deze introductiedag, die tot ongeveer 12.00 uur zal duren, krijgen de leerlingen ook hun roosters voor de eerste lesweek mee. De volgende dag, op woensdag 28 augustus 2019, beginnen de lessen volgens het rooster. Neem vanaf die dag je boeken mee!

De lestijden (zomertijd) zijn als volgt:

1ste lesuur             08.30-09.15 uur
2de lesuur             09.15-10.00 uur
3de lesuur             10.00-10.45 uur
Pauze                   10.45-11.00 uur
4de lesuur             11.00-11.45 uur
5de lesuur             11.45-12.30 uur
6de lesuur             12.30-13.15 uur
Pauze                   13.15-14.00 uur
7de lesuur             14.00-14.45 uur
8ste lesuur           14.45-15.30 uur
9de lesuur             15.30-16.15 uur

SOM-today voor eerstejaars en nieuwe leerlingen
Zowel ouders als leerlingen krijgen binnenkort (per email) een account waarmee ze kunnen inloggen op het leerlingvolgsysteem SOM-today. Daar kunt u onder andere het rooster terugvinden dat voor u van toepassing is.

Studieboeken en lesmateriaal
Leerlingen dienen hun boeken en lesmateriaal vanaf woensdag 28 augustus 2019 bij zich te hebben zodat zij de lessen naar behoren kunnen volgen. Indien u deze nog niet heeft aangeschaft/besteld, verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk te doen. De school maakt geen kopieën van boeken.

Schoolgids
De schoolgids is te lezen op de website https://corneliushagalyceum.nl/onderwijs/schoolgids/

Schoolregels
De leerlingen moeten op de hoogte zijn van onze schoolregels. Daarbij brengen wij de regels omtrent de identiteit van de school en het gebruik van mobieltjes extra onder uw aandacht. De identiteit van de school dient te allen tijde onderschreven te worden. Mobieltjes moeten gelijk bij aankomst uitgezet worden en in de kluisjes. Het is niet toegestaan om op het schoolterrein een mobieltje te gebruiken. In nood kunt u uw kind bereiken via het algemene nummer van de school.

Schoollocatie
In tegen stelling tot de beweringen in de door de gemeente Amsterdam verzonden brief, beginnen de lessen gewoon weer in ons eigen vertrouwde gebouw aan de Naritaweg 30. Aangezien de gemeente Amsterdam niet heeft voorzien in uitbreiding is er nog geen restaurant.

Meer informatie
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het telefoonnummer 020 305 3828. De school is voor informatie vanaf 08.00 uur tot 14.00 uur telefonisch bereikbaar.

Wij hopen op een goed en inspirerend schooljaar met de leerlingen, docenten en medewerkers.

Met vriendelijke groet,

Team Cornelius Haga Lyceum