Start schooljaar 2018-2019

a.karicAlgemeen nieuws

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, as salaamoe alaikoem,

Wij hopen dat u en uw familie van een fijne zomervakantie hebben genoten. Graag willen wij u hierbij als volgt berichten over het nieuwe schooljaar.

Start schooljaar 2018-2019

Op woensdag 5 september 2018 verwachten wij de leerlingen om 9.00 uur op school. Deze dag betreft een introductiedag en zij krijgen ook hun rooster mee. Dit duurt van 9.00 tot ongeveer 12.00 uur. De volgende dag, donderdag 6 september 2018, beginnen de lessen volgens rooster.

De normale lestijden (zomertijd) zijn als volgt:

1ste lesuur           08.30-09.15 uur
2de lesuur             09.15-10.00 uur
3de lesuur             10.00-10.45 uur
Pauze                    10.45-11.00 uur
4de lesuur             11.00-11.45 uur
5de lesuur             11.45-12.30 uur
6de lesuur             12.30-13.15 uur
Pauze                    13.15-14.00 uur
7de lesuur             14.00-14.45 uur
8ste lesuur           14.45-15.30 uur
9de lesuur             15.30-16.15 uur

SOMtoday

U krijgt binnenkort (per mail) een account waarmee u kunt inloggen op het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Dit geldt zowel voor ouders als leerlingen. Daarin kunt u onder andere het rooster dat voor u van toepassing is terugvinden.

Studieboeken en lesmateriaal

Leerlingen dienen hun boeken en lesmateriaal vanaf donderdag 6 september 2018 bij zich te hebben, zodat zij de lessen naar behoren kunnen volgen. Indien u deze nog niet heeft aangeschaft/besteld, verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk te doen. De school maakt geen kopieën van boeken.

Schoolgids

In sha Allah geven wij woensdag 5 september 2018 de schoolgids mee aan uw kinderen. Wij verzoeken u hiernaar en eventueel andere uitgedeelde stukken te vragen, wanneer uw kind weer thuis is. Ten overvloede: onze website, www.corneliushagalyceum.nl, fungeert tevens als schoolgids waarop u meer algemene en specifieke informatie kunt terugvinden.

Restaurant

Wegens aanpassingen aan het gebouw, is het restaurant helaas nog niet in gebruik. Dit zal in sha Allah nog enkele weken in beslag nemen. Daarom verzoeken wij u om de leerlingen tot nader bericht lunch mee te geven. Alle soorten snoepgoed en frisdranken, in het bijzonder energydranken, zijn niet toegestaan. We willen een gezonde school zijn.

Schoolregels

De leerlingen moeten op de hoogte zijn van onze schoolregels. Daarbij brengen wij de regels omtrent de identiteit van de school en het gebruik van mobieltjes extra onder uw aandacht. De identiteit van de school dient te allen tijde onderschreven te worden. Mobieltjes moeten gelijk bij aankomst uitgezet worden en in de kluisjes. Het is niet toegestaan om op het schoolterrein een mobieltje te gebruiken. In nood kunt u uw kind bereiken via het algemene nummer van de school.

Meer informatie

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het telefoonnummer 020 305 3828. Ook verwijzen wij u naar onze website voor meer (achtergrond)informatie.

Wij hopen op een goed en inspirerend schooljaar met de leerlingen, docenten en medewerkers.

Team Cornelius Haga Lyceum