Schoolgids is online!

a.karicAlgemeen nieuws

Selamoe aleikoem geachte ouders/verzorgers,

Deze schoolgids van het Cornelius Haga Lyceum is bestemd voor leerlingen en hun ouders, voor personeel en voor belangstellenden. Lezing van deze gids geeft een indruk van de school en van wat ons met het onderwijs voor ogen staat.

De schoolgids informeert u over belangrijke zaken van het Cornelius Haga Lyceum. Zoals  informatie over schoolkenmerken, opleidingen, leerlingenzorg, ouderbijdragen en de organisatie.

Met deze gids informeren wij ook ouders en leerlingen die al op onze school zitten. Ze kunnen in de gids lezen over onze manier van werken en de daarmee behaalde resultaten. We proberen in deze gids zoveel mogelijk informatie, vooral ook over praktische zaken, te geven over de school.

Vragen naar aanleiding van deze gids kunt u sturen naar info@corneliushagalyceum.nl

Namens het team van het Cornelius Haga Lyceum wens ik alle leerlingen, ouders en medewerkers een succesvol en prettig schooljaar 2018/2019 toe!

Dagelijks bestuur


Schoolgids 2018 2019 PDF-versie