Reactie op de aanwijzing van de minister en het inspectierapport

Redactie Cornelius HagaAlgemeen nieuws

Hieronder vindt u de reactie van het bestuur van SIO op het misleidende en bedrieglijke inspectierapport waarop de aanwijzing van de Minister van Onderwijs is gebaseerd. Uiteraard gaat het bestuur de aanwijzing aanvechten bij de rechter.


Reactie SIO 01 op het inspectierapport: Financiën


Reactie SIO 02 op het inspectierapport: Burgerschap


Het Cornelius Haga Lyceum bestaat nu een kleine twee jaar. Ondanks de constructieve houding van SIO en een complimenteus conceptrapport (16 november 2018) van de Inspectie van het onderwijs hebben zowel de gemeente Amsterdam als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het in 2011 ingezette repressief beleid verder geëscaleerd. Het Cornelius Haga Lyceum weet zich met de Wil van Allah toch staande te houden.

De handelswijze van de overheid -in het bijzonder de NCTV- is schandalig en een volwassen democratie onwaardig. Ook de burgemeester en wethouder onderwijs van Amsterdam hebben daarbij de grenzen van rechtmatig overheidsbestuur overschreden. Het buiten de rechtelijke macht om publiekelijk veroordelen van bestuurders en docenten -die overigens allen beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag- heeft een grote polarisering in de samenleving veroorzaakt en de levens van kinderen in gevaar gebracht. Daarnaast heeft deze onrechtmatige en onverantwoorde handelswijze van de overheid alle betrokkenen van de school ontzettend veel leed aangedaan en zodoende radicalisering in de samenleving een voedingsbodem gegeven. Er worden inmiddels wetten doorgedrukt die de burgerrechten inperken en stapsgewijs in de richting van een (geheime) politiestaat leiden.

De ‘Taskforce’ waarin het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (inclusief de onderwijsinspectie), het ministerie van Sociale Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Veiligheid en Justitie, de AIVD, de NCTV en gemeente Amsterdam zijn ondergebracht voert een repressief beleid en een roekeloze aanpak waarin islamitische burgers en hun initiatieven gedwarsboomd worden. De Taskforce stelt zich boven de wet door de handelswijze waarin manipuleren, isoleren, judassen, kwellen en dwarsbomen als middel worden aangewend. De wijze waarop de Taskforce omgaat met islamitische burgers werkt ontwrichtend binnen de samenleving.

De schending van de grondrechten van natuurlijke personen, het Cornelius Haga Lyceum en SIO die deze in stand houdt, de schending van de onschuldpresumptie, vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet), de vrijheid van vereniging (artikel 8 Grondwet) en de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet), welke vrijheden ook door internationale verdragen worden beschermd, worden onder toeziend oog van het Kabinet toegestaan. Het Kabinet verzaakt daarmee een fundamentele plicht te bewaken of er een gebalanceerd inzet in de beleidsuitvoering is, waarin er telkens een afweging moet worden gemaakt van de mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Het Kabinet zou moeten controleren of de inbreuk op fundamentele vrijheden te rechtvaardigen is. Het lijkt erop dat overheidsdiensten een ‘carte blanche’ hebben gekregen als het gaat om islamitische burgers. Hiertegen verzetten wij ons.

Het schoolbestuur én haar medewerkers distantiëren zich wederom, net zoals dit in voorgaande jaren altijd is gedaan, te allen tijde van iedere vorm van extremisme, terrorisme en van idealen die daartoe aanjagen.

S. Atasoy
Dagelijks bestuur