Persbericht 2: maandag 11 maart 2019

Redactie Cornelius HagaAlgemeen nieuws


Brief aangeboden aan Zijne Majesteit Willem-Alexander, Huis ten Bosch, 10 maart 2019.


Amsterdam, 9 maart 2019

Majesteit,

Het is zeer ongebruikelijk om u rechtstreeks te benaderen in een constitutionele monarchie waarbij de macht grotendeels bij de Koning is weggenomen. Zoals Multatuli die uw betovergrootvader vroeg of het zijn wil was dat in zijn naam miljoenen onderdanen werden mishandeld en uitgezogen, vraag ik of het uw koninklijke wil is dat moslims in uw koninkrijk zonder aanleiding worden bespat met modder.

Al vele malen werd in uw naam recht gesproken over de Stichting Islamitisch Onderwijs en de oprichting van het Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam. Wij zijn dankbaar voor hetgeen wij kregen en konden bereiken binnen de Nederlandse rechtsstaat waarbij wij als islamitische burgers beschermd worden tegen de macht van de overheid. Uiteindelijk heeft de Raad van State onder uw voorzitterschap, zoals de Wet ons toestaat, verschillende instanties moeten aanzetten tot het opgeven van de weerstand tegen de oprichting van het Cornelius Haga Lyceum in 2017.

De naam van ons lyceum is bewust gekozen. Cornelius Haga was de eerste ambassadeur van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het Ottomaanse Rijk, het bewijs van een meer dan 400-jarige band tussen ons land Nederland en onze religie islam. Met trots draagt onze school daarom de naam van deze Nederlandse diplomaat.

Wellicht heeft u afgelopen week onze school in het nieuws gezien. Het moet u als vader ook geraakt hebben. Zoals u het vertrouwen in de scholen heeft waar uw dochters onderwijs volgen, zo zult u zeker ook uw onderdanen dit zelfde vertrouwen toewensen. Het heeft ons dan ook verdriet dat, na alle ongrondwettelijke tegenwerking zoals vastgesteld door de Raad van State, functionarissen van de Nederlandse Staat hebben besloten om niet de wettelijke route te volgen, maar om geruchten over onze school in de media te verspreiden. Daarbij is de veiligheid van onze school in het geding gekomen, van onze leerlingen en onze docenten; van uw onderdanen. Het is in de publieke opinie nauwelijks mogelijk om onszelf te verdedigen tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de burgemeester van Amsterdam en zelfs de Eerste Minister.

Daarom vragen wij u, koning Willem-Alexander, om al het mogelijke wat in uw koninklijke macht ligt, ondanks de grondwettelijke beperkingen, om op te komen voor uw islamitische onderdanen die op basis van niet-gedefinieerde berichten van uw functionarissen worden bedreigd en besmeurd. Wij vragen u om de hetze tegen onze school te stoppen en de betrokken bewindslieden te vragen om af te treden, omdat zij uiteindelijk regeren in uw naam en uw wil zouden uitvoeren. Zonder enige wettelijke basis of tussenkomst van een rechter bespelen zij nu de media en het volk, waarmee zij ons inziens niet meer geloofwaardig zijn en ongeschikt om de zware taak die op hun schouders rust uit te voeren. Het ligt binnen uw mogelijkheden om met hen in gesprek te gaan en hen te vragen om, indien er geen bewijs geleverd kan worden, hun functies neer te leggen, omdat zij niet de wil van het volk en daarmee uw wil hebben uitgevoerd, maar gehandeld hebben naar eigen inzicht.

Net als de inspectie van het onderwijs bent u van harte welkom om het Cornelius Haga Lyceum te bezoeken en met onze leerlingen en zonodig met ons in gesprek te gaan. In het volste vertrouwen houden wij vast aan de woorden die eens werden geschreven namens uw vroege vader Willem van Oranje: Na ‘t zuur zal ik ontvangen van God, mijn Heer, het zoet.

Hoogachtend,

S. Atasoy
Directeur Bestuurder Cornelius Haga Lyceum