Het Cornelius Haga Lyceum (CHL), een islamitische middelbare school waar ‘samen groeien’ centraal staat, is op zoek naar een

DIRECTEUR ONDERWIJS

Jouw schat aan ervaring in het leidinggeven aan onderwijsprofessionals is van meerwaarde voor onze school!

De visie op onderwijs van het CHL vraagt om een omgeving waar mensen elkaar kennen en zich veilig en vertrouwd voelen. Professionaliteit en authenticiteit zijn richtinggevend voor het werk dat wij doen. Kenmerkend voor het CHL is het werken in kleine eenheden zodat de leerlingen aansluitend op hun persoonlijke potenties worden toegerust. Het streven naar kwalitatief goed onderwijs en het rechtdoen aan de islamitische grondslag zijn onze centrale oriëntaties. De school heeft momenteel ruim 400 leerlingen en is sinds 2017 constant in de groei. Om onze school toekomstbestendig te houden, zijn we ons onderwijskundig concept en onze organisatie aan het doorontwikkelen.

Wat ga je doen?

Als directeur van het CHL vorm je samen met de dagelijks bestuurder de schoolleiding. Samen geef je leiding aan mavo, havo en vwo. Er werken ongeveer 50 medewerkers. Een directiesecretaresse ondersteunt de schoolleiding bij de dagelijkse werkzaamheden. Je bent dus verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het CHL op het gebied van onderwijs.

Als onderwijskundige leider stuur je het onderwijsproces aan en heb je de dagelijkse leiding over het team dat onderwijs verzorgt. Wij zoeken een directeur die zichtbaar is en goed weet wat er binnen zijn domein en bij medewerkers, leerlingen en ouders speelt. Je bent een verbinder, open, samenwerkingsgericht en innovatief, maar tegelijk weet je ook heel goed hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden zonder het zicht te verliezen op de praktijk. Je weet de samenwerking tussen teams aan te sturen en in te staan voor resultaten. Je inspireert hen om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de koers van de school. Je denkt in kansen en weet risico’s goed te herkennen en maatregelen te treffen in het belang van het onderwijs. Als directeur ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, waarin je de kennis en ervaring van de medewerkers meeneemt.

Belangrijke uitdagingen voor de directeur in de komende periode zijn:

 • Werken aan een samenhangende schoolorganisatie en onderwijsleerproces, samen met de dagelijks bestuurder en het docentencorps.
 • Doorontwikkeling van de schoolleiding: verbinden en versterken van de groep.
 • Het vormgeven van de professionele cultuur. Werken aan het vormgeven van een professionele cultuur waarin leren van en met elkaar, eigenaarschap, het nakomen van afspraken en feedback geven vanzelfsprekend zijn.
 • Je inspireert medewerkers, helpt hen (persoonlijke) doelstellingen te halen, toont voorbeeldgedrag.
 • Stevige aandacht voor het samenleven, behalen van resultaten, specifieke aandacht voor de eindexamens.
 • Doorontwikkelen van de onderwijsontwikkeling zoals deze is ingezet. Je stelt je team in staat onderwijs te verzorgen dat leerlingen optimaal voorbereidt op hun toekomst.
 • Andere opdrachten waar je je tanden in kunt zetten zijn het versterken van de doorlopende leerlijnen, het versterken van de samenwerking met de externe partners en het stevig positioneren van de school in de omgeving. Verder lever je een stevige bijdrage op het gebied van beleidsontwikkeling binnen de school.

Wie zoeken wij?

Je bent een verbindende leider die beschikt over aantoonbare ervaring in een complexe en dynamische omgeving en die tegelijkertijd het team inspireert en in beweging brengt, gebruikmakend van ieders talenten. Je stijl van leidinggeven past bij professionals: coachend en motiverend, ruimte en vertrouwen gevend, kritisch kunnen bevragen, ondersteunend en tegelijk resultaatgericht. Je luistert goed en hebt een open en directe manier van communiceren. Je bent toegankelijk en zichtbaar. Daarnaast ben je daadkrachtig, besluitvaardig en duidelijk in het onderbouwen van gemaakte keuzes en stel je het belang van de kinderen voorop. Je hebt een duidelijke visie op onderwijs en bent ontwikkelingsgericht. Je herkent en erkent situaties waarin veranderingen nodig zijn en je prikkelt het team tot toekomstbestendige vernieuwing.

De kandidaat die wij zoeken:

 • heeft een relevante afgeronde opleiding op minimaal HBO/WO-niveau;
 • heeft inhoudelijke expertise én ruime aantoonbare ervaring in het (voortgezet) onderwijs;
 • heeft een duidelijke visie op eigentijds- en toekomstbestendig onderwijs;
 • heeft ervaring en toegeëigende manieren om met professionals te werken en hen te inspireren;
 • heeft kennis van en ervaring met verandertrajecten. Als inspirerende verbinder weet je mensen mee te nemen in veranderingen;
 • zorgt voor verbinding met ouders, is graag bereid om eigen handelen te verantwoorden en kan goed samenwerken met collega’s en professionals in het veld;
 • respecteert de Islamitische identiteit (waarden en normen) en straalt dit ook uit in zijn dagelijkse omgang met collega’s en kinderen van de school.

Wat bieden wij?

Een uitdagende schoolorganisatie en een omgeving om jezelf verder te ontwikkelen. Een gemotiveerd docententeam, dito bestuursleden en betrokken ouders. De omvang van de functie betreft minimaal 0,6 wtf. De beloning geschiedt conform de cao VO.

Procedure

Spreekt deze vacature je aan? Én ben jij de leidinggevende die wij zoeken? Stel je aan ons voor door nu te solliciteren. Wij ontvangen jouw sollicitatie en CV graag uiterlijk maandag 21 september 2020. Je kunt deze versturen naar: vacatures.chl@gmail.com. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van deze mooie functie is te verkrijgen bij:

Dhr. A. Baâdoud (Dagelijks bestuurder)
Telefoonnummer: 020 305 3828