Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) had op 31 december 2018 €82.067 aan liquide middelen.
SIO heeft een positief resultaat behaald van €20.933,-. Dit houdt in dat van elke euro ontvangen bekostiging in 2018 €0.02 cent is behouden en €0.98 cent is besteed.

Horlings Accountant & Belastingadviseurs B.V. heeft het jaarverslag en Assurance rapport goedgekeurd op 16 juli 2019. Kort samengevat:

  1. sprake van een positief resultaat;
  2. geen sprake van een overschrijding WNT-norm;
  3. alle bestedingen zijn rechtmatig;
  4. alle bestedingen zijn conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen;
  5. in 2021 een positief resultaat van ruim 1 miljoen euro geprognosticeerd.
  6. de financiële continuïteit van het Cornelius Haga Lyceum is geborgd.

Stichting Islamitisch Onderwijs -Jaarverslag 2018- PDF-versie