Het Cornelius Haga Lyceum is een school waar de leerlingen gemotiveerd worden om hun talenten en interesses te herkennen en te ontwikkelen, maar ook geprikkeld worden om zich verder te ontplooien. Wij zijn een school die een eigentijdse blik heeft op onderwijs met een open visie naar de maatschappij en waar excellent onderwijs en de kwaliteit centraal staan. Naast inspirerende vakken dragen alle middelen en activiteiten bij aan het doel om de schoolloopbaan van de leerlingen tot een succes te brengen. Het onderwijs is gebaseerd op islamitische grondslag en zijn waarden en normen waarbij de leerling centraal staat.

Wij bieden een gezond, uitdagend en positief sociaal klimaat aan, waarbinnen oog is voor zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling en zelfstandigheid van de leerlingen binnen een veilige en herkenbare structuur.

Op het Cornelius Haga Lyceum wordt veel waarde gehecht aan kleinschalig onderwijs. Dat is onder andere terug te zien in onze klassenindeling. Wij streven naar kleine klassen van vijftien tot maximaal twintig leerlingen. Docenten kunnen daardoor meer aandacht geven aan de leerlingen. Ook houden zij zo meer tijd over. Denk hierbij aan voorbereiding, nakijken, en het verbeteren van de leskwaliteit. Op onze school is lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen belangrijk.

Brugperiode

De eerste twee schooljaren dienen als oriëntatieperiode om het niveau en de richting te bepalen waarvoor een leerling het meest geschikt is. Met ouders en leerlingen wordt zo vastgesteld welke onderwijsvorm het beste past.

Plaatsing in de brugklas is gebaseerd op het advies van de basisschool met eventuele toetsuitslagen volgens de wettelijk voorgeschreven procedure. Leerlingen vanuit het thuisonderwijs kunnen eveneens in overleg in aanmerking komen voor plaatsing. Iedere aangemelde leerling krijgt een gesprek met onze schoolleider en zorgcoördinator. De ouders/verzorgers dienen hierbij aanwezig te zijn.


De leerlingen worden afhankelijk van het schooladvies geplaatst in een mavo-, mavo/havo-, havo-, havo/vwo- of vwo-klas.


Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo)

Op onze school noemen wij de vmbo-theoretische leerweg mavo. Na het tweede leerjaar kan een leerling kiezen voor een regulier mavo-programma of een tech-programma.

De mavo-opleiding duurt 4 jaar. Het diploma mavo geeft toegang tot mbo niveau 3 en 4 en (onder voorwaarden) havo 4.

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

De havo-opleiding duurt vijf jaar. Het diploma van de havo-opleiding biedt toelating tot de diverse vormen van hoger beroepsonderwijs (hbo). Het doorstromen naar 5-vwo is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

De vwo-opleiding duurt zes jaar. Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen die hun opleiding willen voortzetten aan een universiteit (wetenschappelijk onderwijs). Wij stimuleren het theoretisch denken op onze school en leren de leerlingen de bijbehorende vaardigheden.


Leerlingen die aan bepaalde normen voldoen kunnen aan het einde van het eerste of tweede leerjaar opstromen naar het havo of vwo. Dit zijn: gemiddeld een cijfer 8 scoren; hoge motivatie en goed gedrag; en geen onvoldoende staan voor de hoofdvakken. Ter voorbereiding op de havo wordt in het vierde leerjaar mavo een voorselectie gemaakt. Leerlingen met een havo-wens volgen een aangepast programma. Dit geldt ook voor leerlingen met een vwo-wens.