Ouderbijdrage

Onze school ontvangt bekostiging voor het normale onderwijsprogramma van het Ministerie van Onderwijs. Hieruit worden alle gewone schoolkosten voldaan. Voor de extra schoolactiviteiten, excursies en aanvullende middelen die buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen, ontvangen wij geen overheidsbijdrage. Voor de financiering van deze activiteiten wordt daarom een beroep op de ouders/verzorgers gedaan.

De hoogte van de totale ouderbijdrage inclusief borg voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 200,-.


Onderdelen ouderbijdrage

De ouderbijdrage bestaat uit de volgende onderdelen

  • Vrijwillige ouderbijdrage: € 100,-

Daarnaast wordt er per leerling borg vastgesteld voor het gebruik van het kluisje en de huur van de boeken, te weten:

  • Borg kluisje + sleutel: € 25,-
  • Borg schoolboeken: € 75,- (vervalt voor schooljaar 2018-2019)

De ouderbijdrage buiten de borg heeft een vrijwillig karakter. Dat betekent dat ouders zelf bepalen of zij deze bijdrage betalen. Als de ouderbijdrage niet wordt betaald, dan kan de school besluiten de leerling uit te sluiten van het gebruik van bepaalde voorzieningen of van niet-verplichte schoolactiviteiten.