Het Cornelius Haga Lyceum is een school waar het gebruik van mobiele telefoons wordt gedemotiveerd. Hoewel de school in alle opzichten midden in de maatschappij wil staan, waar een mobiele telefoon nagenoeg onmisbaar is geworden, wil het Cornelius Haga Lyceum leerlingen tot zelfbewuste en onafhankelijke burgers opvoeden. Het voortdurend gebruik van sociale media is volgens de opvatting van de school daarin een belemmering. De toenemende zorgen met betrekking tot nadelige gezondheidseffecten heeft de school doen laten besluiten dat het gebruik van een mobiele telefoon niet gestimuleerd wordt.

Deze beslissing neemt niet weg dat het Cornelius Haga Lyceum zich er terdege van bewust is dat het internet een onmisbare bron van informatie is geworden in de huidige tijd. Het gebruik van een computer, zowel thuis als op school, is noodzakelijk om de wereld om ons heen te begrijpen; het gebruik van een mobiele telefoon is dat niet, met name niet op de momenten dat de leerlingen op school zijn.

Plannen en overzicht

Het plannen en het houden van overzicht is een belangrijke vaardigheid die aan de leerling aangeleerd moet worden. Het digitaal plannen en aanreiken door de docent is niet genoeg om de leerling eigenaarschap te laten nemen van zijn of haar leerproces. Van de leerlingen wordt dus verwacht dat zij zelf een papieren agenda hebben waarmee zij verantwoordelijkheid nemen over hun eigen huiswerk. Het wordt de leerlingen op deze manier sneller duidelijk wat zij aan huiswerk hebben zonder te hoeven swipen of te scrollen en zodoende huiswerk voor de volgende dag te negeren. Ook kan de leerling het huiswerk thuis maken zonder de mobiele telefoon ter hand te moeten nemen en afgeleid te worden door berichten van de sociale media. Voor het opzoeken van informatie ten behoeve van het opgegeven huiswerk kan, behalve de lesmethode, natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden van een computer.