Bij de berekening van de onderwijstijd is er rekening gehouden met minimaal 189 lesdagen in een jaar, maximaal 55 vakantiedagen, maximaal 4 feestdagen en maximaal 12 roostervrije dagen. Er wordt ruimschoots voldaan aan de wettelijke onderwijstijd. Voor nader inzicht hierin, zie pagina 24, 25 en bijlage A van het schoolplan.