John Locke (1632-1704)

a.karicAlgemeen nieuws

De uitspraak van generaal George Smith Patton jr. en John Locke zijn op de website geplaatst na de volgende opmerkingen van vrijwel alle politici tijdens het Kamerdebat over onze school: “haatschool”; “terroristenschool”; “haatpaleis”; “salafistenschool”; “we moeten de voogdijen afnemen van ouders die hun kinderen daar inschrijven”; “de school injecteert gif aan de kinderen”; “inschakelen van kinderbescherming”; “kinderen dienen uit huis te worden geplaatst” enzovoort.


De wet is er niet zozeer om burgers in het gareel te houden, maar om de overheid aan regels te binden, om willekeurige machtsuitoefening te voorkomen.

“Waar de wet ophoudt, begint de tirannie”

John Locke (1632-1704)