Het échte maar helaas niet-vastgestelde inspectierapport

a.karicAlgemeen nieuws


 Het conceptrapport dat in januari 2019 vastgesteld had moeten worden is hier te lezen

Op donderdagochtend besloot de rechter dat het nieuwe conceptrapport van de Inspectie van het Onderwijs gepubliceerd mag worden. Dit feitelijk onjuiste rapport is opgesteld naar aanleiding van de ‘ernstige signalen’ die de inspectie begin dit jaar ontving. Zoals achteraf bekend werd bleken die signalen afkomstig te zijn van de AIVD. Zoals NCTV-topman Abels in het NRC aangaf, waren deze ‘manipulatief’ bedoeld. De inspectie is daarin meegegaan en heeft zich zo laten instrumentaliseren.

SIO, de medezeggenschapsraad, de Ouderraad, alle medewerkers en docenten zijn daardoor diep teleurgesteld in de inspectie en erkennen het huidige inspectierapport dan ook niet.

Ondanks de constructieve houding van SIO en een complimenteus en lovend conceptrapport van de Inspectie van het onderwijs hebben zowel de gemeente Amsterdam als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de in 2011 ingezette repressief beleid verder geëscaleerd.

De handelswijze van de overheid -in het bijzonder de NCTV- is schandalig te achten en een volwassen democratie onwaardig. Ook de burgemeester en wethouder onderwijs van Amsterdam hebben daarbij de grenzen van rechtmatig overheidsbestuur overschreden. Het publiekelijk veroordelen van bestuurders en docenten -die allen beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag- buiten de rechterlijke macht om heeft een grote polarisering in de samenleving veroorzaakt, het welzijn van kinderen in gevaar gebracht, alle betrokkenen van de school leed aangedaan en zodoende radicalisering in de samenleving een voedingsbodem gegeven. Er worden inmiddels wetten doorgedrukt die de burgerrechten inperken en stapsgewijs in de richting van een (geheime) politiestaat leiden.

Een repressief beleid en een roekeloze aanpak waarin manipuleren, isoleren, judassen, kwellen en dwarsbomen als middel worden aangewend werken hierbij juist ontwrichtend binnen de samenleving. Dat is het tegenovergestelde van wat wij beogen.

De schending van de grondrechten van natuurlijke personen, de bijzondere school en SIO die deze in stand houdt, met name de onschuldpresumptie, vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet), de vrijheid van vereniging (artikel 8 Grondwet) en de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet), welke vrijheden ook door internationale verdragen worden beschermd, zijn ongekend.

Het schoolbestuur én haar medewerkers distantiëren zich, net zoals dit altijd al is gedaan, te allen tijde van iedere vorm van extremisme, terrorisme en van idealen die daartoe aanjagen. De school biedt daar geen ruimte voor.