Cornelius Haga Lyceum benoemt dagelijks bestuurder en tijdelijke directie

a.karicAlgemeen nieuws

Het Cornelius Haga Lyceum heeft zijn bestuur en directie versterkt. Met ingang van 24 juni 2020 draagt Raşit Bal als dagelijks bestuurder verantwoordelijkheid voor de school. Per diezelfde datum wordt Saskia Grotenhuis als interim-directeur toegevoegd aan het tijdelijke directieteam. De primaire opdracht aan beiden is gericht op borging en versterking van kwalitatief goed onderwijs op islamitische grondslag.

Raşit Bal heeft een lange staat van dienst in het onderwijs en was een van de eerste pioniers van het islamitische onderwijs in Nederland. Hij was werkzaam in het PO, VO en HO, zowel voor de klas als daarbuiten. Zo adviseerde hij meerdere schoolbesturen op islamitische grondslag en werkte hij in het onderwijs als projectleider, docent en directeur.  Tevens was hij directeur van ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie). Naast gedegen kennis van het onderwijsveld beschikt Bal over veel expertise op het gebied van islamitisch godsdienstonderwijs en islamitische organisaties in Nederland en hield en houdt hij zich regelmatig bezig met vraagstukken op het gebied van integratie. Hij was oprichtend bestuurslid en voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid, een organisatie die hij nog steeds ondersteunt op het gebied van religieuze vraagstukken. Als dagelijks bestuurder van het Cornelius Haga Lyceum is Raşit Bal belast met het besturen van de stichting en de school, geeft hij leiding aan de staf en houdt hij toezicht op de directie. Behalve voor het dagelijks bestuur is Raşit Bal verantwoordelijk voor de portefeuilles externe samenwerking, financiën en identiteit.

Saskia Grotenhuis wordt tijdelijk als externe interim-directeur toegevoegd aan het directieteam. Het directieteam is verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de school en bestaat, naast Saskia Grotenhuis, uit een adjunct-directeur, mevrouw Emine Sağlam. Saskia Grotenhuis, van huis uit onderwijskundige, doet deze interim-opdracht voor onderwijsadviesbureau B&T. Tot vorig jaar was zij directeur-bestuurder van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB), een functie die zij ongeveer tien jaar bekleedde. Emine Sağlam is pedagoog en al sinds de oprichting van het Cornelius Haga Lyceum werkzaam op de school als zorgcoördinator. Saskia Grotenhuis start met een specifieke opdracht tot aan de zomervakantie. Die behelst drie componenten: het in kaart brengen van de huidige situatie op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie, het prioriteren van de uitdagingen en het doen van een voorstel voor een plan van aanpak.

Uit eigen geledingen stelde de school onlangs ook een crisismanagementteam samen, dat onder leiding staat van Emine Sağlam en de opdracht heeft om op zeer korte termijn de belangrijkste zorgen en knelpunten inzichtelijk te maken en te zorgen voor een soepele overgang naar het volgende schooljaar (afsluiting huidige jaar, start volgende jaar). Het crisismanagementteam rapporteert aan de dagelijks bestuurder.

Goed onderwijs op islamitische grondslag

Deze organisatorische verbeteringen dienen er in de eerste plaats voor te zorgen dat eventuele acute belemmeringen voor een goed verloop van het primaire onderwijsproces worden weggenomen. Prioriteiten zijn een goede afronding van dit schooljaar en het personeelsbeleid voor komend schooljaar. Het voornemen is voorts om eventuele door de coronacrisis ontstane onderwijsachterstanden in beeld te brengen en waar nodig concrete acties te nemen om achterstanden weg te werken (remediërende programma’s).

Met de aanstelling van de dagelijks bestuurder en de versterking van de dagelijkse leiding van de school laat het Cornelius Haga Lyceum zien dat het voortvarend werk maakt van de realisatie van goed onderwijs op islamitische grondslag. Deze positieve ontwikkeling volgt op een onrustige periode waarin sprake was van een bestuurlijke impasse. Daaraan kwam met de uitspraak van de kortgedingrechter van 10 juni een einde. De rechter besliste toen dat de voorzitter van het bestuur van SIO, de heer Mohammed Laamimach, aanblijft en dat de toenmalige directeur-bestuurder en de secretaris van het bestuur voor nu ontheven zijn uit hun functie. Nu de bestuurlijke impasse tot een eind is gekomen, kan de school weer volledig focussen op wat nodig is om goed onderwijs te bieden.

Ouders en leerlingen

Vanmiddag heeft de school ca. 140 nieuwe leerlingen en hun ouders op de school verwelkomd. Terwijl de kinderen voor het eerst kennismaakten met hun mentor en informatie kregen over het volgende schooljaar, ging Laamimach met de ouders in gesprek. Er was alle ruimte om vragen te stellen en de ouders hadden waardering voor dit persoonlijke contact en de uitleg over de situatie van de school. Alle ouders hebben een brief ontvangen met informatie over de voortgang.