Bericht: Update coronavirus pandemie

a.karicAlgemeen nieuws

Foto: Logo van de Bescherming Bevolking (BB)


Beste ouders/verzorgers,

De overheid heeft zojuist besloten dat alle scholen de komende periode tot (vooralsnog) 6 april dicht moeten om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Het Cornelius Haga Lyceum zag dit risico veel eerder en had dat besluit al genomen op basis van de vakantie eerder in te laten gaan. Dat is dus niet meer nodig. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum heeft zich afgelopen drie weken extra ingezet om alle actoren (oa. binnen het samenwerkingsverband) te activeren en te motiveren zodat de overheid met een adequaat besluit zou komen. Wij zijn tevreden met het besluit alle scholen te sluiten, vooral omdat onze dappere docenten, ouders en leerlingen omwille van de veiligheid en gezondheid zelfs bereid waren hun meivakantie op te offeren. Dat hoeft nu vanwege het nieuwe besluit van de overheid dus niet meer.

Een dergelijk besluit betekent echter niet per definitie dat het onderwijs volledig stil zal komen te liggen. Hoewel fysieke aanwezigheid van leerlingen op school niet meer is toegestaan worden er voorbereidingen getroffen om het onderwijs op andere manieren voort te zetten.

De verwachting is dat er uiterlijk morgen meer duidelijkheid zal zijn over wat de overheid van ons als school verwacht. Verder vergaderen onze docenten morgen over hoe de school daar invulling aan zal geven. Samen met de overige schoolbesturen werken wij aan een curriculum dat vanaf volgende week digitaal gegeven kan worden. Ook wordt er nagedacht over de lessen en tentamens van de examenklassen. Ouders en leerlingen hoeven niet meer fysiek aanwezig te zijn op school om onderwijs te volgen. Het advies is dan ook aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers om SOMtoday en de e-mail dagelijks goed in de gaten te houden. Nadere instructies volgen zo snel mogelijk via die kanalen.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

K. Camdere
Namens het bestuur van SIO