Achmed Baadoud nieuwe externe adviseur Cornelius Haga Lyceum

Emine SaglamAlgemeen nieuws

Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum is verheugd te kunnen mededelen dat dhr. Ahmed Baadoud bereid is gevonden om het bestuur per heden als externe adviseur te ondersteunen op bestuurlijk-organisatorisch en financieel gebied.

Baadoud staat bekend als een verbinder die het contact zoekt, samenwerking bevordert op basis van wederzijds respect en resultaatgericht te werk gaat. Hij heeft een uitstekend inzicht in wat er speelt op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk vlak en werkt graag samen met mensen die aan oplossingen kunnen bijdragen.

Unieke Amsterdamse school

Vanuit zijn eerdere functie als wethouder en bestuurder in stadsdeel Nieuw-West is Baadoud goed bekend met complexe, bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken Hij zal zich daarom met name inzetten voor de inbedding van onze school in de stad, voor haar positionering als unieke Amsterdamse school en voor goede relaties met ouders, leraren, de overheid en andere stakeholders. Daarnaast zal hij het bestuur adviseren op het gebied van financieel beleid, zodat we vanuit een sterke financiële basis het onderwijs voor onze leerlingen kunnen blijven versterken.