Achmed Baâdoud nieuwe dagelijkse bestuurder Cornelius Haga Lyceum

a.karicAlgemeen nieuws

Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum is verheugd te kunnen meedelen dat dhr. Ahmed Baâdoud bereid is gevonden om te starten als dagelijkse bestuurder en daarmee het bestuur te ondersteunen op bestuurlijk-organisatorisch en financieel gebied.

Baâdoud start per 19 oktober als dagelijks bestuurder en staat bekend als iemand die het contact zoekt, samenwerking bevordert op basis van wederzijds respect en resultaatgericht te werk gaat. Hij heeft een uitstekend inzicht in wat er speelt op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk vlak en werkt graag samen met mensen die aan oplossingen kunnen bijdragen.

Unieke Amsterdamse school

Vanuit zijn eerdere functie als wethouder en bestuurder in stadsdeel Nieuw-West is Baâdoud goed bekend met complexe, bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken Hij zal zich daarom met name inzetten voor de inbedding van onze school in de stad, voor haar positionering als unieke Amsterdamse school en voor goede relaties met ouders, leraren, de overheid en andere stakeholders. Daarnaast zal hij het bestuur adviseren op het gebied van financieel beleid, zodat we vanuit een sterke financiële basis het onderwijs voor onze leerlingen kunnen blijven versterken.

Als bijlage een brief die naar de ouders is gegaan:
Nieuwsbrief-AB-10-nov-2020