Aanmelden schooljaar 2020-2021

a.karicAlgemeen nieuws

Behandeling aanmelding schooljaar 2020-2021

Van dinsdag 3 maart 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020 is de aanmeldingsperiode van nieuwe leerlingen. Aanmelden kan bij ons dan iedere dag van 09:15 tot 17.00 uur. Uiterlijk vrijdag 13 maart om 16.30 uur moet je aanmelding bij ons binnen zijn.

In de behandelingsperiode controleren wij tot en met 29 maart of de basisschool alle onderwijskundige gegevens heeft aangeleverd. Daarna vindt matching (en eventuele loting) plaats. Iedere aangemelde leerling krijgt een gesprek met onze schoolleider en zorgcoördinator. De ouders/verzorgers dienen hierbij aanwezig te zijn.

Kennismakingsdag

In juni 2020 is er met Gods Wil op school een kennismakingsmiddag voor de toegelaten leerlingen. De leerlingen maken dan kennis met de leerkrachten, mentor en andere leerlingen in hun klas. Tevens ontvangen de leerlingen die dag informatie over allerlei praktische zaken.

Woonachtig buiten Amsterdam?

Woon je niet in Amsterdam en/of valt jouw basisschool niet onder de Amsterdamse kernprocedure? Dan vul je het bovenstaande aanmeldformulier in.

Om je aan te melden hebben wij het volgende nodig:

  • Het advies van de basisschool.
  • De ingevulde lijst van VO-scholen voor het basisschooladvies MAVO, HAVO of VWO.
  • Een kopie van je identiteitsbewijs/paspoort.
  • Een ingevuld aanmeldingsformulier (zie link hier boven).

Aanmeldformulier leerjaar 2020-2021 SIO v.2019.080